Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackOBSAH LX. ročníka 2013

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 546-547

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: