Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSOUČKOVÁ, Marta- GAVURA, Ján - KITTA, Richard (ed.): TOP 5 2010: SLOVENSKÁ LITERÁRNA A VÝTVARNÁ SCÉNA 2010 V ODBORNEJ REFLEXII

Martin Štreba

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 257-259

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Štreba, M. 2013. SOUČKOVÁ, Marta- GAVURA, Ján - KITTA, Richard (ed.): TOP 5 2010: SLOVENSKÁ LITERÁRNA A VÝTVARNÁ SCÉNA 2010 V ODBORNEJ REFLEXII. In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 257-259. DOI: https://doi.org/--

APA:
Štreba, M. (2013). SOUČKOVÁ, Marta- GAVURA, Ján - KITTA, Richard (ed.): TOP 5 2010: SLOVENSKÁ LITERÁRNA A VÝTVARNÁ SCÉNA 2010 V ODBORNEJ REFLEXII. Slovenská literatúra, 60(3), 257-259. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: