Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackHugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková; Možnosti autobiografickosti. Zostavila: Ivana Taranenková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 179-180

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 22. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: