Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackHRAŠKOVÁ, Mariana: BIBLICKÉ TÉMY V SLOVENSKEJ DRÁME

Tatiana Koniarová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 173-176

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 22. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Koniarová, T. 2014. HRAŠKOVÁ, Mariana: BIBLICKÉ TÉMY V SLOVENSKEJ DRÁME. In Slovenská literatúra, vol. 61, no.2, pp. 173-176. DOI: https://doi.org/--

APA:
Koniarová, T. (2014). HRAŠKOVÁ, Mariana: BIBLICKÉ TÉMY V SLOVENSKEJ DRÁME. Slovenská literatúra, 61(2), 173-176. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: