Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Back



GBÚR, Ján: HVIEZDOSLAV: DRAMATICKÁ TVORBA

Lukáš Šutor

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 403-405

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 18. 1. 2019

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Šutor, L. 2010. GBÚR, Ján: HVIEZDOSLAV: DRAMATICKÁ TVORBA. In Slovenská literatúra, vol. 57, no.4, pp. 403-405. DOI: https://doi.org/--

APA:
Šutor, L. (2010). GBÚR, Ján: HVIEZDOSLAV: DRAMATICKÁ TVORBA. Slovenská literatúra, 57(4), 403-405. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: