Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackOskára Čepana zmysel pre jazyk a systém

Marcela Mikulová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 285-290

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 17. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Mikulová, M. 2010. Oskára Čepana zmysel pre jazyk a systém. In Slovenská literatúra, vol. 57, no.3, pp. 285-290. DOI: https://doi.org/--

APA:
Mikulová, M. (2010). Oskára Čepana zmysel pre jazyk a systém. Slovenská literatúra, 57(3), 285-290. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: