Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackINŠTITORISOVÁ, Dagmar: ČÍTANIE V MYSLI DRAMATIKA (Karola Horáka)

Ján Gbúr - Lukáš Šutor

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2009, 498-501

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 16. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Gbúr, J., Šutor, L. 2009. INŠTITORISOVÁ, Dagmar: ČÍTANIE V MYSLI DRAMATIKA (Karola Horáka). In Slovenská literatúra, vol. 56, no.5-6, pp. 498-501. DOI: https://doi.org/--

APA:
Gbúr, J., Šutor, L. (2009). INŠTITORISOVÁ, Dagmar: ČÍTANIE V MYSLI DRAMATIKA (Karola Horáka). Slovenská literatúra, 56(5-6), 498-501. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: