Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackHudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania

Janka Petőczová-Matúšová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 463-467

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Petőczová-Matúšová, J. 2008. Hudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania. In Slovenská literatúra, vol. 55, no.6, pp. 463-467. DOI: https://doi.org/--

APA:
Petőczová-Matúšová, J. (2008). Hudobnoteoretický traktát ako prameň muzikologického poznania. Slovenská literatúra, 55(6), 463-467. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: