Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMIKULOVÁ, Marcela: TAJOVSKÉHO OBRODENECKÁ MODERNA

Dana Kršáková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 470-472

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Kršáková, D. 2008. MIKULOVÁ, Marcela: TAJOVSKÉHO OBRODENECKÁ MODERNA. In Slovenská literatúra, vol. 55, no.6, pp. 470-472. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kršáková, D. (2008). MIKULOVÁ, Marcela: TAJOVSKÉHO OBRODENECKÁ MODERNA. Slovenská literatúra, 55(6), 470-472. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: