Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPredhovor ako prameň pre odkrývanie dejín knižnej kultúry?

Ivona Kollárová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 468-469

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Kollárová, I. 2008. Predhovor ako prameň pre odkrývanie dejín knižnej kultúry?. In Slovenská literatúra, vol. 55, no.6, pp. 468-469. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kollárová, I. (2008). Predhovor ako prameň pre odkrývanie dejín knižnej kultúry?. Slovenská literatúra, 55(6), 468-469. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: