Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackStrojopisné umenie a vizualizácia básnických textov

Katarína Ihringová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 452-462

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Ihringová, K. 2008. Strojopisné umenie a vizualizácia básnických textov. In Slovenská literatúra, vol. 55, no.6, pp. 452-462. DOI: https://doi.org/--

APA:
Ihringová, K. (2008). Strojopisné umenie a vizualizácia básnických textov. Slovenská literatúra, 55(6), 452-462. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: