Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackFunkcia satanského motívu v náboženskom texte O lstech a chytrostech ďábelských

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2008, 387-398

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 11. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: