Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackRenesančná ľúbostná poézia talianska, chorvátska, maďarská, slovenská a poľská vo vzťahu k petrarkizmu

Pavol Koprda

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2006, 130-154

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 8. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Koprda, P. 2006. Renesančná ľúbostná poézia talianska, chorvátska, maďarská, slovenská a poľská vo vzťahu k petrarkizmu. In Slovenská literatúra, vol. 53, no.2, pp. 130-154. DOI: https://doi.org/--

APA:
Koprda, P. (2006). Renesančná ľúbostná poézia talianska, chorvátska, maďarská, slovenská a poľská vo vzťahu k petrarkizmu. Slovenská literatúra, 53(2), 130-154. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: