Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKnižnica slovenskej literatúry

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2006, 166-168

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 8. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: