Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackLiterárnu vedu začali oslovovať medziodborové súvislosti

Jana Kuzmíková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2005, 474-475

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 7. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Kuzmíková, J. 2005. Literárnu vedu začali oslovovať medziodborové súvislosti. In Slovenská literatúra, vol. 52, no.6, pp. 474-475. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kuzmíková, J. (2005). Literárnu vedu začali oslovovať medziodborové súvislosti. Slovenská literatúra, 52(6), 474-475. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: