Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackBalogh Magdolna ( ed.): Voľby a nutnosti. Židovský sebaobraz a spoločenské povedomie v strednej Európe (Kultúrne a literárne štúdie). ZsidóonképéskozosségtudatKozép-Európában. (Irodalom- és kultúrtorténeti tanulmányok). Budapest : Reciti, 2015. 197 s

Marta Fülöpová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 488-490

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 4. 3. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Fülöpová, M. 2016. Balogh Magdolna ( ed.): Voľby a nutnosti. Židovský sebaobraz a spoločenské povedomie v strednej Európe (Kultúrne a literárne štúdie). ZsidóonképéskozosségtudatKozép-Európában. (Irodalom- és kultúrtorténeti tanulmányok). Budapest : Reciti, 2015. 197 s. In Slovenská literatúra, vol. 63, no.6, pp. 488-490. DOI: https://doi.org/-

APA:
Fülöpová, M. (2016). Balogh Magdolna ( ed.): Voľby a nutnosti. Židovský sebaobraz a spoločenské povedomie v strednej Európe (Kultúrne a literárne štúdie). ZsidóonképéskozosségtudatKozép-Európában. (Irodalom- és kultúrtorténeti tanulmányok). Budapest : Reciti, 2015. 197 s. Slovenská literatúra, 63(6), 488-490. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: