Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPodoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 – 1938 (vedecký seminár)

The Modernism in the Literature of 1th CSR 1918 - 1938 (academic seminary)

Kristína Krajanová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 416-418

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 22. 12. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Krajanová, K. 2018. Podoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 – 1938 (vedecký seminár). In Slovenská literatúra, vol. 65, no.5, pp. 416-418. DOI: https://doi.org/-

APA:
Krajanová, K. (2018). Podoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 – 1938 (vedecký seminár). Slovenská literatúra, 65(5), 416-418. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: