Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSoučková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV.

Součková, Marta (ed.): Poetological an a sociological aspect of Slovak literature after the year 2000 IV

Ľubica Hroncová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 405-410

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 22. 12. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hroncová, Ľ. 2018. Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV.. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.5, pp. 405-410. DOI: https://doi.org/-

APA:
Hroncová, Ľ. (2018). Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV.. Slovenská literatúra, 65(5), 405-410. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: