Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackCesty na slovanský juh (Srbsko a krajiny Balkánu v cestopisnej literatúre 16. – 20. storočia)

Travel on the Slavic South (Serbia and Balkan in the travel Books 16th – 20th century)

Dana Hučková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 331-331

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 22. 12. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hučková, D. 2018. Cesty na slovanský juh (Srbsko a krajiny Balkánu v cestopisnej literatúre 16. – 20. storočia). In Slovenská literatúra, vol. 65, no.5, pp. 331-331. DOI: https://doi.org/-

APA:
Hučková, D. (2018). Cesty na slovanský juh (Srbsko a krajiny Balkánu v cestopisnej literatúre 16. – 20. storočia). Slovenská literatúra, 65(5), 331-331. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: