Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMystika ako inšpiračný zdroj mesianistickej poézie Sama Bohdana Hroboňa

Ľubica Somolayová

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2005, 57-64

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 8. 10. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Somolayová, Ľ. 2005. Mystika ako inšpiračný zdroj mesianistickej poézie Sama Bohdana Hroboňa. In Slovenská literatúra, vol. 52, no.1, pp. 57-64. DOI: https://doi.org/-

APA:
Somolayová, Ľ. (2005). Mystika ako inšpiračný zdroj mesianistickej poézie Sama Bohdana Hroboňa. Slovenská literatúra, 52(1), 57-64. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: