Informácia o dokumenteIn: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 66, no. 3
Gabriela Kiliánová - Jana Nosková

Vznik a zánik Československa: historické udalosti a ich aktéri. Úvod

Detaily:

Rok, strany: 2018, 267 - 275
Jazyk: slo
Typ článku: Editoriál

Ako citovať:

ISO 690:
Kiliánová, G., Nosková, J. 2018. Vznik a zánik Československa: historické udalosti a ich aktéri. Úvod. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 66, no.3, pp. 267-275. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.26363/SN.2018.3.01

APA:
Kiliánová, G., Nosková, J. (2018). Vznik a zánik Československa: historické udalosti a ich aktéri. Úvod. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 66(3), 267-275. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.26363/SN.2018.3.01

O vydaní:

Publikované: 29. 9. 2018