Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackVznik a zánik Československa: historické udalosti a ich aktéri. Úvod

Formation and Termination of Czechoslovakia: Historic Events and Their Actors. Introduction

Gabriela Kiliánová - Jana Nosková

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 2018, 267-275

DOI: https://doi.org/10.26363/SN.2018.3.01

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 29. 9. 2018

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Kiliánová, G., Nosková, J. 2018. Vznik a zánik Československa: historické udalosti a ich aktéri. Úvod. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 66, no.3, pp. 267-275. DOI: https://doi.org/10.26363/SN.2018.3.01

APA:
Kiliánová, G., Nosková, J. (2018). Vznik a zánik Československa: historické udalosti a ich aktéri. Úvod. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 66(3), 267-275. DOI: https://doi.org/10.26363/SN.2018.3.01

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: