Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackLiterárnohistorické kolokvium III. Barok

Katarína Štafurová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2015, 77-78

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

ISSN 0037 – 6973

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Štafurová, K. 2015. Literárnohistorické kolokvium III. Barok. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.1, pp. 77-78. DOI: https://doi.org/-

APA:
Štafurová, K. (2015). Literárnohistorické kolokvium III. Barok. Slovenská literatúra, 62(1), 77-78. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: