Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackAktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár)

Currents Problems of the Textology (International Conference)

Petra Rusňáková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 323-325

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Rusňáková, P. 2018. Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In Slovenská literatúra, vol. 65, no.4, pp. 323-325. DOI: https://doi.org/-

APA:
Rusňáková, P. (2018). Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). Slovenská literatúra, 65(4), 323-325. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: