Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii

KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban - A personality in society and in reflection

Irena Bilińska

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 314-319

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Bilińska, I. 2018. KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.4, pp. 314-319. DOI: https://doi.org/-

APA:
Bilińska, I. (2018). KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii. Slovenská literatúra, 65(4), 314-319. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: