Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTri cyrilské rukopisné kompendiá Edukačná príprava kléru v prostredí Mukačevskej eparchie v druhej polovici 18. storočia

Peter Žeňuch

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 49-63

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Eparchy in the second half of the 18th century. Slavica Slovaca, 53, 2018, No. 1, pp. 49-63 (Bratislava).Our paper is dedicated to three educative Cyrillic texts from the second half of the 18th century. These texts are located in libraries in Prague, Prešov and Užhorod. The paper describes the historical and cultural contexts of their origin as well as their content and its characteristics.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Cyrillic educative manuscripts, historical an dcultural context, Byzantine-Slavonic tradition, Church history

Práva / Rights:

Referencie: