Informácia o dokumente
Späť


In: Slavica Slovaca, vol. 53, no. 3-4


Liturgická hudba byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v diskurzoch hudobnej slavistiky

Mária Prokipčáková

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Rok, strany: 2018, 216-229

Publikované: 17. 1. 2019

Typ článku: Štúdie

Abstrakt:

The presented paper focuses on the current research perspectives of liturgical music of the Byzantine-Slavonic rite, its forms and interpretation confronted with the reflections about liturgical music in the music Slavic studies. The knowledge of music-liturgical culture is a relevant part of the interdisciplinary Slavistic research.

Ako citovať:

ISO 690:
Prokipčáková, M. 2018. Liturgická hudba byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v diskurzoch hudobnej slavistiky. In Slavica Slovaca, vol. 53, no.3-4, pp. 216-229.

APA:
Prokipčáková, M. (2018). Liturgická hudba byzantsko-slovanského obradu na Slovensku v diskurzoch hudobnej slavistiky. Slavica Slovaca, 53(3-4), 216-229.

Kľúčové slová: Music Slavistics, liturgical music, Byzantine-Slavonic culture, interpretation, prostopinije.