Informácia o dokumente
Späť


In: Slavica Slovaca, vol. 53, no. 3-4


Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy

Jaromír Krško

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Rok, strany: 2018, 143-150

Publikované: 17. 1. 2019

Typ článku: Štúdie

Abstrakt:

The articles analyzes monographs and scientific articles from various onomastic subdisciplines that analyze the Slovak onymic space. The author summarizes the already explored regions and outlines the next perspective research.

Ako citovať:

ISO 690:
Krško, J. 2018. Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy. In Slavica Slovaca, vol. 53, no.3-4, pp. 143-150.

APA:
Krško, J. (2018). Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy. Slavica Slovaca, 53(3-4), 143-150.

Kľúčové slová: Onomastics, toponomastics, Dictionary of Slovak Anoikonyms, Hydronymia Slovaciae, current state, development prospects.