Informácia o dokumenteIn: Slavica Slovaca, vol. 53, no. 3-4
Jaromír Krško

Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy

Detaily:

Rok, strany: 2019, 143 - 150
Kľúčové slová:
Onomastics, toponomastics, Dictionary of Slovak Anoikonyms, Hydronymia Slovaciae, current state, development prospects.
Typ článku: Štúdie

O článku:

The articles analyzes monographs and scientific articles from various onomastic subdisciplines that analyze the Slovak onymic space. The author summarizes the already explored regions and outlines the next perspective research.

Ako citovať:

ISO 690:
Krško, J. 2019. Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy. In Slavica Slovaca, vol. 53, no.3-4, pp. 143-150. 0037-6787 .

APA:
Krško, J. (2019). Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy. Slavica Slovaca, 53(3-4), 143-150. 0037-6787 .

O vydaní:

Publikované: 17. 1. 2019