Informácia o dokumente
Späť


In: Slavica Slovaca, vol. 53, no. 3-4


Športová lingvistika – vymedzenie interdisciplinárneho výskumu

Daniela Slančová - Terézia Kovalik Slančová

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Rok, strany: 2018, 109-116

Publikované: 17. 1. 2019

Typ článku: Štúdie

Abstrakt:

The given article is the discussion outline of potential existence of independent science discipline operating on the interdisciplinary basis, called sports linguistics. The need of the discipline, its subject and its place in the system of linguistics and sports sciences is discussed.

Ako citovať:

ISO 690:
Slančová, D., Kovalik Slančová, T. 2018. Športová lingvistika – vymedzenie interdisciplinárneho výskumu. In Slavica Slovaca, vol. 53, no.3-4, pp. 109-116.

APA:
Slančová, D., Kovalik Slančová, T. (2018). Športová lingvistika – vymedzenie interdisciplinárneho výskumu. Slavica Slovaca, 53(3-4), 109-116.

Kľúčové slová: Sport, sports sciences, linguistics, communication register