Informácia o dokumenteIn: Geografický časopis, vol. 44, no. 4
Marián Jenčo

Distribúcia priameho slnečného žiarenia na georeliéfe a jej modelovanie pomocou komplexného digitálneho modelu reliéfu

Detaily:

Rok, strany: 2019, 342 - 355
Jazyk: slo

Ako citovať:

ISO 690:
Jenčo, M. 2019. Distribúcia priameho slnečného žiarenia na georeliéfe a jej modelovanie pomocou komplexného digitálneho modelu reliéfu. In Geografický časopis, vol. 44, no.4, pp. 342-355. ISSN 0016-7193.

APA:
Jenčo, M. (2019). Distribúcia priameho slnečného žiarenia na georeliéfe a jej modelovanie pomocou komplexného digitálneho modelu reliéfu. Geografický časopis, 44(4), 342-355. ISSN 0016-7193.

O vydaní:

Publikované: 21. 1. 2019