Informácia o dokumenteIn: Geografický časopis, vol. 44, no. 2
Miloš Stankoviansky

Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)

Detaily:

Rok, strany: 2019, 174 - 187
Jazyk: slo

Ako citovať:

ISO 690:
Stankoviansky, M. 2019. Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy). In Geografický časopis, vol. 44, no.2, pp. 174-187. ISSN 0016-7193.

APA:
Stankoviansky, M. (2019). Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy). Geografický časopis, 44(2), 174-187. ISSN 0016-7193.

O vydaní:

Publikované: 24. 1. 2019