Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Charakter zím v podunajskej rovine

In: Geografický časopis, vol. 44, no. 1
Štefan Kveták
Detaily:
Rok, strany: 2019, 73 - 88
Jazyk: slo
Ako citovať:
ISO 690:
Kveták, Š. 2019. Charakter zím v podunajskej rovine. In Geografický časopis, vol. 44, no.1, pp. 73-88. ISSN 0016-7193.

APA:
Kveták, Š. (2019). Charakter zím v podunajskej rovine. Geografický časopis, 44(1), 73-88. ISSN 0016-7193.
O vydaní:
Publikované: 21. 1. 2019