Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackVedecký seminár Kázne a reči

The academic seminar Kázne a reči (Sermons and Speeches)

Martin Braxatoris

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 162-164

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Braxatoris, M. 2018. Vedecký seminár Kázne a reči. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.2, pp. 162-164. DOI: https://doi.org/-

APA:
Braxatoris, M. (2018). Vedecký seminár Kázne a reči. Slovenská literatúra, 65(2), 162-164. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: