Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSpisovateľ ako sociálna rola – svedomie národa, inžinier ľudských duší alebo niekto iný

The author as a a Social Role

Daniel Domorák

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 160-161

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Domorák, D. 2018. Spisovateľ ako sociálna rola – svedomie národa, inžinier ľudských duší alebo niekto iný. In Slovenská literatúra, vol. 65, no.2, pp. 160-161. DOI: https://doi.org/-

APA:
Domorák, D. (2018). Spisovateľ ako sociálna rola – svedomie národa, inžinier ľudských duší alebo niekto iný. Slovenská literatúra, 65(2), 160-161. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: