Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Základná taxonómia a porovnanie priestorových dátových modelov z hľadiska geografických informačných systémov

In: Geografický časopis, vol. 44, no. 3
Karol Husár
Detaily:
Rok, strany: 1992, 306 - 318
Ako citovať:
ISO 690:
Husár, K. 1992. Základná taxonómia a porovnanie priestorových dátových modelov z hľadiska geografických informačných systémov. In Geografický časopis, vol. 44, no.3, pp. 306-318. ISSN 0016-7193.

APA:
Husár, K. (1992). Základná taxonómia a porovnanie priestorových dátových modelov z hľadiska geografických informačných systémov. Geografický časopis, 44(3), 306-318. ISSN 0016-7193.