Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Závislosť vlhkosti vzduchu od teploty vzduchu v horských podmienkach

In: Geografický časopis, vol. 44, no. 3
Galina Murínová
Detaily:
Rok, strany: 1992, 288 - 305
Ako citovať:
ISO 690:
Murínová, G. 1992. Závislosť vlhkosti vzduchu od teploty vzduchu v horských podmienkach. In Geografický časopis, vol. 44, no.3, pp. 288-305. ISSN 0016-7193.

APA:
Murínová, G. (1992). Závislosť vlhkosti vzduchu od teploty vzduchu v horských podmienkach. Geografický časopis, 44(3), 288-305. ISSN 0016-7193.