Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Detekcia zrážkových erózno-akumulačnýchprocesov na základe stanovenia obsahu izotopu Cs-137 v pôdnom profile

In: Geografický časopis, vol. 44, no. 3
Milan Lehotský - Miloš Stankoviansky
Detaily:
Rok, strany: 1992, 273 - 287
Ako citovať:
ISO 690:
Lehotský, M., Stankoviansky, M. 1992. Detekcia zrážkových erózno-akumulačnýchprocesov na základe stanovenia obsahu izotopu Cs-137 v pôdnom profile. In Geografický časopis, vol. 44, no.3, pp. 273-287. ISSN 0016-7193.

APA:
Lehotský, M., Stankoviansky, M. (1992). Detekcia zrážkových erózno-akumulačnýchprocesov na základe stanovenia obsahu izotopu Cs-137 v pôdnom profile. Geografický časopis, 44(3), 273-287. ISSN 0016-7193.