Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackHollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou

Hollý´s Idylls – the Encounter between the Ideal and the Tradition

Lenka Rišková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2018, 46-58

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Idyla má v Hollého básnickej tvorbe dôležitú pozíciu. Tento typ poézie možno evidovať počas celého obdobia jeho literárnej aktivity. Zásadne ovplyvňuje celkové hodnotenie jeho básnickej produkcie a určuje jej miesto vo vývine slovenskej poézie. Vianočné selanky Miloslav, Vitoslav a Spasitel nezostávajú len na úrovni kontemplácie duchovnej roviny vianočného tajomstva v zmysle naplnenie Božieho plánu spásy, ale ponúkajú hneď niekoľko interpretačných rovín. Zároveň potvrdzujú nielen Hollého básnické majstrovstvo v dokonalom napĺňaní tých najnáročnejších poetických kritérií, ale aj jeho intenzívny vzťah k domácej kultúrnej a literárnej tradícii.

The idyll has an important position in Hollý´s poetic production. This type of poetry can be found throughout his literary activity. It significantly affects the way his poetic production is assesed as a whole, and it defines its place in the development of Slovak poetry. The Christmas idylls Miloslav, Vitoslav and Spasitel /Messiah/ are not only confined to the contemplation of the spiritual level of the Christmas mystery as the fulfillment of God´s plan of salvation, but they offer several interpretatory levels. They also prove Hollý´s poetic craftsmanship satisfying the most stringent poetry criteria as well as his intense relationship to the domestic cultural and the literary tradition. Key words: idyll, pastoral poem, tradition, techné, ordo

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Rišková, L. 2018. Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou . In Slovenská literatúra, vol. 65, no.1, pp. 46-58. DOI: https://doi.org/-

APA:
Rišková, L. (2018). Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou . Slovenská literatúra, 65(1), 46-58. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

idyla, selanka, pastorála, tradícia, techné, ordo/idyll, pastoral poem, tradition, techné, ordo

Práva / Rights:

Referencie: