Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 2


Podolinská, T.; Hrustič, T. (eds.): Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV & VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, 597 s. ISBN 978-80-224-1413-5

Sanja Zlatanović - Juraj Marušiak

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2017, 90-96

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Zlatanović, S., Marušiak, J. 2017. Podolinská, T.; Hrustič, T. (eds.): Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV & VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, 597 s. ISBN 978-80-224-1413-5. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.2, pp. 90-96. 1337-8163.

APA:
Zlatanović, S., Marušiak, J. (2017). Podolinská, T.; Hrustič, T. (eds.): Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava : Ústav etnológie SAV & VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, 597 s. ISBN 978-80-224-1413-5. Studia Politica Slovaca, 10(2), 90-96. 1337-8163.