Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackAnalýza vplyvu urbánnej krajiny na hydrologický cyklus územia

Ján Hanušin

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 1995, 275-284

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

urban hydrology, hydrological cycle

Práva / Rights:

Referencie: