Informácia o dokumente
Späť


In: Geografický časopis, vol. 47, no. 2


Príspevok ku klasifikácii a mapovaniu pôd pozmenených antropogénnou činnosťou

Zoltán Bedrna

ISSN 0016-7193 (print)
ISSN 2453-8787 (online)

Rok, strany: 1995, 119-129

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Ako citovať:

ISO 690:
Bedrna, Z. 1995. Príspevok ku klasifikácii a mapovaniu pôd pozmenených antropogénnou činnosťou. In Geografický časopis, vol. 47, no.2, pp. 119-129. ISSN 0016-7193.

APA:
Bedrna, Z. (1995). Príspevok ku klasifikácii a mapovaniu pôd pozmenených antropogénnou činnosťou. Geografický časopis, 47(2), 119-129. ISSN 0016-7193.

Kľúčové slová: classification of soils, mapping of soils, cultisol