Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPriestorová diferenciácia kriminality a vybraných trestných činov v SR (na úrovni okresov)

Anton Michálek

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 1995, 93-108

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

area studies, spatial diferentiaition, criminality

Licencie / Rights:

Referencie: