Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackO konceptoch trvalej udržateľnosti vo vzťahu k niektorým geografickým aspektom vývoja Slovenska

Mikuláš Huba - Vladimír Ira

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 1996, 285-299

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

sustainable (development life/living, future society), trends, geography

Licencie / Rights:

Referencie: