Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSociálno-ekologická orientácia geografického bádania intraurbánnych štruktúr a jej slovenské reflexie

René Matlovič

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 1996, 271-284

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

social ecology, urban geography, socio-spatial culture of the city

Licencie / Rights:

Referencie: