Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Evy Fordinálovej

Memory of Literary Science. Eva Fordinálová

Petra Rusňáková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 336-337

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Rusňáková, P. 2017. Pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Evy Fordinálovej . In Slovenská literatúra, vol. 64, no.4, pp. 336-337. DOI: https://doi.org/-

APA:
Rusňáková, P. (2017). Pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Evy Fordinálovej . Slovenská literatúra, 64(4), 336-337. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: