Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 1


AUGUSTÍN, Michael: Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV

AUGUSTÍN, Michael: General Assembly of the Slovak Association for Political Science at the Slovak Academy of Sciences

Michael Augustín

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2017, 97-98

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Informácie

News

Ako citovať:

ISO 690:
Augustín, M. 2017. AUGUSTÍN, Michael: Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.1, pp. 97-98. 1337-8163.

APA:
Augustín, M. (2017). AUGUSTÍN, Michael: Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV. Studia Politica Slovaca, 10(1), 97-98. 1337-8163.