Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 1


KASANOVÁ, Petra: Laluha, I.: O ceste k slovenskej štátnosti v rokoch 1990 – 1992: Čriepky z poslaneckých lavíc

KASANOVÁ, Petra: Laluha, I.: The road to Slovak statehood in 1990-1992: Titbits from parliamentary benches

Petra Kasanová

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2017, 86-89

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Recenzie a anotácie

Ako citovať:

ISO 690:
Kasanová, P. 2017. KASANOVÁ, Petra: Laluha, I.: O ceste k slovenskej štátnosti v rokoch 1990 – 1992: Čriepky z poslaneckých lavíc. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.1, pp. 86-89. 1337-8163.

APA:
Kasanová, P. (2017). KASANOVÁ, Petra: Laluha, I.: O ceste k slovenskej štátnosti v rokoch 1990 – 1992: Čriepky z poslaneckých lavíc. Studia Politica Slovaca, 10(1), 86-89. 1337-8163.