Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackProlegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945

Workshop Prolegomena for the Poetic of Slovak Literatury after 1945

Daniel Domorák

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 166-168

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Domorák, D. 2017. Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945. In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 166-168. DOI: https://doi.org/-

APA:
Domorák, D. (2017). Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945. Slovenská literatúra, 64(2), 166-168. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: