Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSlovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky

The Slovak-serbien Literary and Culture Conjuction

Katarína Štafurová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 164-165

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Štafurová, K. 2017. Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky. In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 164-165. DOI: https://doi.org/-

APA:
Štafurová, K. (2017). Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky. Slovenská literatúra, 64(2), 164-165. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: