Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackBRTÁŇOVÁ, Erika – VANEKOVÁ, Oľga (eds.): PAMÄŤ LITERÁRNEJ VEDY. JOZEF AMBRUŠ. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 116 s.

Brtáňová, Erika – Vaneková, Oľga (eds.): Memory of Literary Science. Jozef Ambruš

Ľubica Hroncová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 159-161

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hroncová, Ľ. 2017. BRTÁŇOVÁ, Erika – VANEKOVÁ, Oľga (eds.): PAMÄŤ LITERÁRNEJ VEDY. JOZEF AMBRUŠ. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 116 s.. In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 159-161. DOI: https://doi.org/-

APA:
Hroncová, Ľ. (2017). BRTÁŇOVÁ, Erika – VANEKOVÁ, Oľga (eds.): PAMÄŤ LITERÁRNEJ VEDY. JOZEF AMBRUŠ. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 116 s.. Slovenská literatúra, 64(2), 159-161. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: