Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTEPLAN, Dušan (eds.): MIKULÁŠ BAKOŠ A MODERNÁ LITERÁRNA VEDA. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. 262 s.

Teplan, Dušan (eds.): Mikuláš Bakoš and the Modern Literary Science

Lenka Macsaliová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 155-158

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Macsaliová, L. 2017. TEPLAN, Dušan (eds.): MIKULÁŠ BAKOŠ A MODERNÁ LITERÁRNA VEDA. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. 262 s.. In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 155-158. DOI: https://doi.org/-

APA:
Macsaliová, L. (2017). TEPLAN, Dušan (eds.): MIKULÁŠ BAKOŠ A MODERNÁ LITERÁRNA VEDA. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. 262 s.. Slovenská literatúra, 64(2), 155-158. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: